Koreografiapalvelut

KOREOGRAFIA- JA KILPAILUOHJELMAPALVELUT (YKSINLUISTELIJOILLE)

 

UUDEN KILPAILUOHJELMAN KOREOGRAFIAPAKETTI

Laadukkaassa ohjelmakoreografiassa luistelijan liike ilmentää valittua teemaa ja musiikkia, musiikin eri vivahteita ja yksityiskohtia sujuvasti, jatkuen virtaavana ja rikkoutumattomana läpi ohjelman. Hyppy- ja piruettielementit on sijoitettu osaksi tätä kokonaisuutta niin, että koreografiasta syntyy taiteellinen ja teknisesti laadukas ehjä kokonaisuus, joka mahdollistaa luistelijan esittämään parhaan osaamisensa kilpailuissa kauden alusta loppuun. Tämä vaatii koko kauden kestävää ylläpitävää ja kehittävää työtä. 

Tästä syystä uuden kilpailuohjelman ympärille luotu koreografiapalvelu -paketti ei rajoitu pelkästään kilpailuohjelman tekemiseen, vaan koreografi huolehtii kilpailuohjelman siirtymien, koreografisen kokonaisuuden ja musiikin tulkinnallisten vivahteiden kehittymisestä kauden aikana tehtävillä kilpailuohjelmakatsastuksilla. Koreografin ohjauksessa luistelija oppii käyttämään vartaloaan monipuolisemmin, keskittymään syvempään ja puhtaampaan perusluisteluun, sekä kasvattamaan ilmaisukykyään esiintyjänä. Usein kauden aikana kilpailuohjelman elementteihin tulee muutoksia, hypyt vaikeutuvat tai piruetteihin tulee uusia asentoja, jotka vaikuttavat kilpailuohjelman kokonaisuuteen. Tällöin koreografilla on tärkeä rooli varmistaa, että ohjelman punainen lanka ja ehjä kokonaisuus säilyy, se palvelee edelleen luistelijan taitotasoa ja ohjelmasta löytyvät kaikki vaadittavat ominaisuudet, joita tuomaristot arvostelevat. 

Pitkäaikainen kokemuksemme valmentajina ja koreografeina on luonut tarpeen päivittää kilpailuohjelmien tekotapaa vastaamaan nykyisiä ja yhä kovenevia vaatimuksia. Tällä kokonaispalvelulla voimme paremmin palvella luistelijan etua uuden ohjelman oppimisessa ja sen kehittymisessä taitojen mukana kauden mittaan. Olemme jakaneet ohjelman tekemisen kolmeen eri jaksoon, jonka keskiössä on jokaisen jakson jälkeinen harjoitteluvaihe luistelijan omissa harjoituksissa (tai yhteisesti sovituilla harjoitustunneilla) asioiden sisäistämiseksi, ennen seuraavaa tapaamista ja uusien kerrosten lisäämistä koreografiaan.

Tällä jaksotetulla ja pidemmälle aikajaksolle jaottuvalla kilpailuohjelman rakentamisella tähdätään kokonaisvaltaisesti toimivampaan ja viimeistellympään lopputulokseen. Voimme varmistua siitä, että ohjelman rungosta tulee luistelijalle toimiva, kun harjoittelujaksolla ilmenneitä ongelmia pystytään muokkaamaan tarvittaessa seuraavalla tapaamisella. Näin luomme ohjelmaan varman pohjan vaadittuja elementtejä varten, jotka yhdessä tarkoin mietittyjen siirtymien ja koreografisten elementtien kanssa edesauttavat ohjelman virheetöntä suorittamista. Luistelijalle jaksotus luo ohjelmaan suoritusvarmuutta ja taitoihin kestävää kehitystä, kun ohjelma on aina hänen sen hetkisten taitojensa mukaan päivitetty ja sopivia haasteita sisältävä. Haluamme, että luistelijalla on koko kauden ajan varma olo siitä, että kaikki ohjelmassa oleva on hänen mahdollista myös onnistuneesti suorittaa, ja ohjelma on koreografisesti varmalla pohjalla jo kauden ensimmäisistä kilpailuista lähtien.


Koreografiapaketin katsastukset:

Kilpailuohjelmaan kauden aikana tehtävien katsastusten tarkoitus on ylläpitää kilpailuohjelman taso laadukkaana ja luistelijan taitojen tasalla koko kauden. 

Syksyn ensimmäisellä katsastuskerralla keväällä tehdyt kilpailuohjelmat tarkastetaan alkavaa kilpailukautta varten. Kilpailukauden puolivälissä tehdään kilpailuohjelmaan toinen tilannekatsaus, eli koreografian syventäminen. Katsastuksia voi ostaa myös tarvittaessa useamminkin. Katsastuksen aikana luistelijalle annetaan erilaisia työkaluja, joilla ohjelman harjoittamista ja kehittämistä voi jatkaa itsenäisesti omissa harjoituksissaan (tai yhteisesti sovituilla harjoitustunneilla). Yleensä sovitaan yhteisesti myös muutama ohjelman painopiste, joihin luistelija keskittyy ennen seuraavaa tapaamista.
 

 • KATSASTUS 1 - Uuden kilpailuohjelman hiominen
  • Liikkeiden ja perusluistelun viimeistely
  • Musiikin ilmaisun tarkentaminen
  • Ohjelmakokonaisuuden toiminnan varmistaminen
     
 • KATSASTUS 2 - Ohjelmakoreografian syventäminen
  • Liikkeiden täydentäminen
  • Siirtymien monipuolistaminen
  • Tunneilmaisun ja tulkinnan syventäminen

Hinnasto: 

Alla esimerkkihinta uudesta koreografiasta:

Nettisivupäivitys 2024
*Hintoihin lisätään mahdolliset jääkustannukset ja kilometrikorvaukset.

Pyydä tarkempi hinnasto: ice@icery.fi

 

KILPAILUOHJELMIEN PÄIVITYS JA ERILLISET KATSASTUKSET

Teemme myös kilpailuohjelman koreografian päivityksiä jo olemassa olevaan ohjelmaan, esimerkiksi uutta kautta varten. Kilpailuohjelman päivityksessä ei tehdä kokonaan uutta ohjelmaa, vaan vanhan ohjelman pohjaa käytetään mahdollisimman paljon hyödyksi, mutta ohjelmaan lisätään vaikeutta luistelijan taitojen mukaisesti. 

Myös kilpailuohjelman katsastuksia voi ostaa erikseen. Irralliset katsastukset ovat pienimuotoisempia kuin päivitykset, esim. tilanteeseen, jossa askelsarjan vaikeustasoa nostetaan tai pelkkää koreografian liikekieltä halutaan hioa. 

Kilpailuohjelmien päivitysten ja irrallisten katsastuksien sisällöt räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

LIsätiedot: ice@icery.fi

 

OHJELMATUNNIT

Yksilötunteina, tai enintään 3 luistelijan pienryhmässä toteutettavat ohjelmatunnit keskittyvät nimensä mukaisesti kilpailuohjelmien harjoitteluun. Tunneilla käydään  valmentaja-koreografin kanssa ohjelmaa tarkasti läpi pienemmissä osioissa. Tavoitteena on hioa kunkin osion elementtejä sekä komponenttipisteisiin vaikuttavia tekijöitä yhtenä kokonaisuutena. Kilpailuohjelman osioiden harjoittelussa hyödynnetään paljon kilpailumusiikkia. Tunnit antavat luistelijalle mahdollisuuden keskittyä työstämään ohjelman epävarmoja osia sekä parantamaan ohjelman laatutekijöitä koko kauden ajan.

Tunteja voi ottaa ympäri kauden ja mitä säännöllisempiä tunnit ovat sitä paremmin luistelija hyötyy niistä. Ohjelmavalmennustunteja voivat ottaa kaikki kilpailevat luistelijat oman ohjelmakoreografiansa harjoitteluun. 

Lisätiedot: ice@icery.fi

 

ESIINTYMISVALMENNUS -KOULUTUS (RYHMILLE)

 • Koulutus on suunnattu luistelijaryhmille (ISU- sarjat), sekä luento-osuus myös vanhemmille ja valmentajille.
 • Koulutuksen ydin on auttaa luistelijaa ymmärtämään mistä asioista komponenttipisteet muodostuvat ja miten niihin voi vaikuttaa.
 • Luento- ja keskustelutilaisuudessa myös vanhemmille ja valmentajille tietoa kilpailuohjelmien arviointiin vaikuttavista tekijöistä.
 • Luistelijat saavat valmennusta esiintymistaitojensa kehittämiseen.

Esittäminen ja ilmaisu ovat taitoluistelussa keskeisiä tekijöitä. Kokonaisvaltainen esiintyminen on vahvasti yhteydessä komponenttipisteisiin, jotka määrittävän pohjan kilpailusuoritukselle kilpailutilanteissa.

Koulutus alkaa valmentajille, luistelijoille ja vanhemmille pidettävällä avoimella luennolla komponenttipisteiden osa-alueista. On hyvin tärkeää tiedostaa mitä asioita tuomarit arvioivat ja mitä luistelijalta odotetaan. Käymme konkreettisten esimerkkien avulla läpi asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota, jotta komponenttipisteitä saadaan nostettua.

Luistelijoille suunnattu toiminnallinen osuus on jaettu kahteen osaan, joiden keskiössä on kokonaisvaltainen esiintyminen. Ensimmäisessä osassa luistelija oppii ymmärtämään kehon kannattelun tärkeyden, vartalon monimuotoisen käytön, sekä liikkeiden voimanvaihteluita. Toisessa osassa käymme läpi kilpailutilanteen hallintaan liittyviä tekijöitä, kuten hyvän ensivaikutelman luominen, henkinen läsnäolo, sekä kokonaisvaltaisen esiintymisen kääntäminen voimavaraksi kilpailutilanteessa.


Milloin:     Alkusyksy, ennen kilpailukauden alkua (elo-syyskuu).

Kenelle:   ISU –sarjojen yksinluistelijat.

Miten:       1-2 päivän kurssi, joka sisältää harjoituksia niin maalla kuin jäällä.

Missä:      Hämeenlinnassa / tilauksesta muilla paikkakunnilla.

Koulutus pyritään tarjoamaan vuosittain Hämeenlinnassa ja ilmoittautumisesta infoamme nettisivuillamme ja somessa. Koulutuksen voi myös tilata omalle ryhmälle muille paikkakunnille.

Tiedustelut: ice@icery.fi