Aikuinen-lapsi -luistelu

Kurssi on tarkoitettu luistelutaidottomille lapsille oman aikuisen seurassa. Kurssille voivat tulla myös alle kouluikäiset jotka osaavat jo auttavasti luistella, mutta eivät vielä pärjää jäätunnilla ilman vanhempaa. Kaikkien lasten lähtötaso otetaan kurssilla huomioon.

Kurssilla lapsi pääsee harjoittelemaan luistelun perusteita tutun aikuisen seurassa ja aikuinen saa opastusta siihen, miten lasta voi omatoimisesti ohjata ja tukea luistelutaidon oppimisessa. Kurssi on kivaa yhdessä tekemistä, ja kurssilta saaduilla opeilla luisteluharjoittelua voi jatkaa itsenäisesti vaikka ulkojäillä.

Huom! Myös aikuinen on on jäällä luistimilla.

Kurssin sisältö:
Jäähän tutustuminen
Lapsen tukeminen oikeanlaisilla otteilla
Seisominen ja tasapaino luistimilla
Turvallinen kaatuminen ja ylösnousu
Perusluistelun oikea tekniikka ja eteenpäinluistelun alkeet

 

Toiveet kurssin järjestämiseen ja tarkemmat tiedustelut:
ice@icery.fi

Aikuinen-lapsi jatkokurssi

Kurssilla syvennetään Aikuinen-lapsi -luistelussa opittuja asioita ja edetään kohti luistelupotkua, liukua ja helppoja jarrutuksia. Kurssille osallistuminen ei vaadi Aikuinen-lapsi -luistelukurssin käymistä, jos lapsen taitotaso yltää jatkokurssille.

Kurssi soveltuu lapsille, jotka pystyvät sekä seisomaan, että etenemään marssien jäällä ilman tukea. Kurssilla lapsi pääsee syventämään luistelun perusteita tutun aikuisen seurassa ja aikuinen saa opastusta siihen, miten lasta voi omatoimisesti ohjata ja tukea luistelutaidon kehittymisessä. Kurssi on kivaa yhdessä tekemistä, ja kurssilta saaduilla opeilla luisteluharjoittelua voi jatkaa itsenäisesti vaikka ulkojäillä.

Huom! Myös aikuinen on jäällä luistimilla.

Kurssin sisältö:
Aikuisen tuki lapsen luistelutaidon kehittymisessä  
Tasapainon harjoittaminen
Eteenpäinluistelupotku
Liukuminen terällä
Helpot jarrutukset

 

Toiveet kurssin järjestämiseen ja tarkemmat tiedustelut:
ice@icery.fi

Lasten luistelukurssi Kilpparit

Kurssi on avoin pienille lapsille, jotka pysyvät luistimilla itse pystyssä, mutta eivät vielä osaa luistella.
Kurssilla harjoitellaan leikkien ja ratojen avulla taitoja, jotka antavat lapselle valmiudet oikeaoppisen luitelutekniikan omaksumiseen.

Pienryhminä toteutettavat kurssit takaavat jokaiselle lapselle henkilökohtaista ohjausta ja tukea uusien taitojen oppimisessa ammattitaitoisten luisteluvalmentajien johdolla.

Kurssin sisältö:
Turvallinen kaatuminen ja ylösnousu 
Painonsiirto ja liuku
Eteneminen jäällä

 

Toiveet kurssin järjestämiseen ja tarkemmat tiedustelut:
ice@icery.fi

Lasten luistelukurssi Krokot

Kurssi on avoin pienille ja isoille lapsille, jotka osaavat luistella eteenpäin.
Kurssilla kehitetään jo olemassa olevia taitoja sekä opetellaan luistelun oikeaa tekniikkaa myös erilaisten leikkien ja ratojen avulla.

Pienryhminä toteutettavat kurssit takaavat jokaiselle lapselle henkilökohtaista ohjausta ja tukea uusien taitojen oppimisessa ammattitaitoisten luisteluvalmentajien johdolla. Kurssilaisia voidaan jakaa tuntien sisällä pienempiin ryhmiin, jolloin jokainen lapsi voi edetä oman taitotasonsa mukaisesti. 

Kurssin sisältö:
Eteenpäinluistelun oikea tekniikka
Jarrutuksia
Kaarreluistelu
Taaksepäinluistelun alkeet

 

Toiveet kurssin järjestämiseen ja tarkemmat tiedustelut:
ice@icery.fi

Lasten luistelukurssi Kurret

Kurssi on avoin pienille ja isoille lapsille, jotka osaavat luistella eteenpäin ja pysähtyä. Kurssilla opetellaan taaksepäinluistelua ja vahvistetaan perusluistelutekniikkaa. 

Kurssin sisältö:
Eteenpäinluistelutekniikan vahvistaminen
Taaksepäinluistelun oikea tekniikka
Kääntyminen
Sirklauksen perusteet

 

Toiveet kurssin järjestämiseen ja tarkemmat tiedustelut:
ice@icery.fi

Lasten taitokurssi

Kurssi on avoin kaikille lapsille ja alle 15-vuotiaille nuorille, jotka osaavat luistella eteenpäin ja taaksepäin, sekä osaavat kääntyä ja pysähtyä. Kurssille voi tulla jääkiekkoluistimilla, kaunoluistimilla tai taitoluistimilla ja tunneilla hiotaan perusluistelua teränkäyttötaitojen, ketteryyden ja nopeuden osalta. Lisäksi kurssilla on mahdollista oppia alkeita taitoluistelun elementeistä, joita pystyy harjoittelemaan tavallisilla kaunoluistimilla tai jääkiekkoluistimilla.

Kurssin sisältö:
Luistelupotkun voimantuotto
Teränkäyttö ja kaariluistelu
Liu’ut
Sirklaukset
Valinnaisesti: Helpot piruetit, hypyt ja hypähdykset

 

Toiveet kurssin järjestämiseen ja tarkemmat tiedustelut:
ice@icery.fi