Pienryhmä- ja yksilövalmennus

TAITOLUISTELIJOIDEN PIENRYHMÄ – JA YKSILÖVALMENNUS (YKSINLUISTELIJOILLE)PERUSLUISTELU- JA PIRUETTITUNNIT

Perusluistelutaito, mm. vaivaton liuku, vauhdin vaihtelut, syvä terän käyttö, luonnollinen noja kaareen ja askeleiden hallinta ovat taitoluistelun kivijalka, jotka vaikuttavat suoraan myös muihin yksinluistelun osa-alueisiin. Jokaisella tunnilla käydään läpi erilaisin harjoittein tärkeitä ominaisuuksia, kuten polven ja hartioiden käyttö, painonsiirto, liu’un työntövoima ja laadukas askeltekniikka. Luistelijoille tuodaan esiin, kuinka tärkeää on ymmärtää miten ja miksi erilaisia asioita/harjoitteita tehdään, ja miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa ja kokonaisuuteen. Tämän tietouden kautta luistelija pystyy itse ottamaan enemmän vastuuta omasta harjoittelustaan. Tunneilla käytyjä perusluistelutaitoja sovelletaan myös piruettitekniikkaan. Piruettien pyörimisnopeuteen ja asentojen puhtauteen kiinnitetään huomiota ja harjoitellaan monipuolisesti erilaisia piruetin asentovariaatioita.

Tiedustelut: ice@icery.fi

 

VARTALONKÄYTTÖ JA KOREOGRAFIA

Koreografiatuntien tarkoituksena on opettaa luistelijalle, millaisista asioista kilpailuohjelman esiintyminen ja tulkinta rakentuvat. Varsinkin ISU –arvioinnissa vartalonkäyttö on hyvin keskeistä askelissa/ liikkeissä, joka tuo luisteluun lisää vaikeutta. Siksi luistelijan on opittava käyttämään vartalonsa eri ulottuvuuksia, tasoja sekä liikkeiden voimanvaihteluita, joista myös osaltaan esittäminenkin koostuu. Tunneilla harjoitellaan erilaisin harjoittein mm. eri vartalon käytön osa-alueita yhdistettynä askeleisiin ja erityylisiin musiikkeihin. 

Tiedustelut: ice@icery.fi

 

STLL:N TESTITUNNIT

Tunnilla harjoitellaan Suomen Taitoluisteluliiton suoritettavia perus- ja elementtitestejä. Testiasioissa edetään yksi suorite kerrallaan ja kiinnitetään huomiota suoritteen puhtauteen. Luistelijan kanssa käydään läpi jokaisen suoritteen arviointikriteerit (kirjalliset sekä videoesimerkki), jolloin luistelijan on tehokkaampaa harjoitella suoritetta, kun luistelija tietää, mitä asioita tuomarit arvostelevat. 

Tiedustelut: ice@icery.fi