Taitoluistelijat

Taitoluistelijoille tarjoamme yksilö- ja pienryhmätunteja jotka keskittyvät perusluistelutaidon, askeltekniikan, vauhdin ja kehonhallinnan kehittämiseen. Lisäksi tarjoamme koreografiapalveluja, sekä esiintymis- ja ilmaisutaito-opetusta, joissa painotamme luistelijoiden komponenttiosa-alueiden kehittämistä. Meiltä saa myös apua kilpailumusiikkien valintaan ja musiikkien editointiin. Kilpailumusiikkien valinnasta ja koostamisesta meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus.

Teemme myös yhteistyötä seurojen kanssa tarjoamalla säännöllisiä tai kurssimuotoisia valmennustunteja seuran harjoitusvuorojen sisällä tai niiden lisäksi. Tunnit on mahdollista rakentaa yhdessä lajivalmentajan kanssa tehokasta luistelutekniikkaa ja lajiosaamista yhdistäväksi harjoituskokonaisuudeksi, tai keskittyä pelkästään lajiominaisuuksia tukevaan perusluistelutaidon ja kehonhallinnan parantamiseen.

Meiltä saa valmennustunteja myös seurojen kesäleireille.
Ota meihin yhteyttä: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Anu 050 352 9173

ICE ry:n ilmaisu- ja esiintymiskoulutuspaketti yksinluistelijoille

ICE RY ON KEHITTÄNYT UUDENLAISEN, ISU -SARJOISSA KILPAILEVILLE YKSINLUISTELIJOILLE SUUNNATUN, KOKO KAUDEN KATTAVAN ILMAISU- JA ESIINTYMISKOULUTUSPAKETIN.

KOREOGRAFIAPAKETTI ON SYNTYNYT VAHVASTA NÄKEMYKSESTÄ, JOSSA ME KOREOGRAFEINA JA KILPAILUOHJELMANTEKIJÖINÄ HALUAMME OLLA MUKANA LUISTELIJAN TUKENA KOKO KILPAILUOHJELMAN ELINKAAREN AJAN. EMME KOE, ETTÄ KERTALUONTOINEN KILPAILUOHJELMAN TEKEMINEN ON LUISTELIJAN EDUN MUKAISTA.

Taitoluistelu lajina on kehittynyt huomattavasti vuosien aikana ja kilpailuohjelmien arvostelu on tullut koko ajan yksityiskohtaisemmaksi. Samalla tekninen osaaminen kasvaa ja kehittyy, mikä on johtanut siihen, että seuratyö keskittyy pakostakin enemmän tekniseen osaamiseen. Taiteellisuus ja esittäminen on, varsinkin yksinluistelussa, jäänyt tekniikan varjoon, vaikka ne ovat kuuluneetkin lajiin aivan alusta asti. Hiljattain kansainväliseen ISU -arviointiin tehdyt muutokset osaltaan myös korostavat taiteellisuuden tärkeyttä lajissamme.

Koreografiapaketin keskiössä on luistelijan oma kilpailuohjelma (tai ohjelmat), jonka ympärille on rakennettu erilaisia kehittämisosioita, alkaen oikeanlaisen musiikin valinnasta aina kilpailuohjelman koreografian komponenttiosa-alueiden viimeistelyyn saakka.

Olemme luoneet koreografiapaketin seuroissa tapahtuvan työn tueksi, ns. lisäpalveluksi, jotka yhdessä huomioivat luistelijoiden kokonaisvaltaisen kehittymisen mahdollisimman laajasti. Paketti tukee luistelijoiden kilpailemista ja teknistä osaamista sekä edistämään luistelijan kehitystä persoonalliseksi, ilmaisuvoimaiseksi ja itsevarmaksi esiintyjäksi.

Paketti sisältää kaikille luistelijoille tarkoitettuja yleisiä koulutusosioita, sekä henkilökohtaisesti luistelijalle räätälöityjä palveluita. Seuraavassa on esitelty laatimamme koreografian vuosikello, jossa aina uusi koreografinen vuosi alkaa helmi-maaliskuusta.

 

Koreografiapaketti kokonaisuudessaan:

KOREOGRAFINEN VUOSI ALKAA: Seuraavaan kauteen valmistautuminen

Helmi- maaliskuu:
Uusi kilpailumusiikki -koulutus
- Koulutus on suunnattu luistelijaryhmille, sekä luento-osuus luistelijoiden vanhemmille ja valmentajille.
- Koulutuksen ydin on auttaa luistelijaa löytämään itselleen sopiva musiikki ja ilmaisutyyli, sekä huomioimaan musiikkivalintojen vahvuudet ja heikkoudet suhteessa omaan taitotasoon.
- Myös vanhemmille ja valmentajille tietoa toimivan kilpailumusiikin valinnasta, rakenteesta ja koostamisesta.

Toimiva ja luistelijalleen sopiva musiikki on onnistuneen ohjelmakoreografian lähtökohta.

Huhti- toukokuu:
Uusien musiikkien ja koreografioiden teko.
- Luistelijat voivat ostaa ICE ry:ltä ohjelmakoreograpalveluja sekä musiikkieditointia.

KOREO 3 - vanhan ohjelman päivitys
- Olemassa olevan ohjelman päivittäminen uudelle kaudelle

Kesä:
Ohjelmaleiri
- Luistelijaryhmille ja yksittäisille luistelijoille suunnattu muutaman päivän intensiivileiri jossa keskitytään uusien ohjelmien harjoittamiseen ja sisäänajamiseen.

 

KIlpailukauteen valmistautuminen

Elo- syyskuu:
Esiintymisvalmennuskoulutus
- Koulutus on suunnattu luistelijaryhmille, sekä luento-osuus luistelijoiden vanhemmille ja valmentajille.
- Kurssilla kiinnitetään huomiota kilpailuohjelmien komponenttiosa-alueisiin sekä selvennetään miten tämän osa-alueen pisteet kertyvät ja miten pistemäärän kasvuun voi vaikuttaa.
- Luistelijoiden ilmaisu- ja esiintymistaidon hiomista
- Koko kehon käyttö ilmaisussa ja liikekielen viimeistely
- Tilan haltuunotto
- Ensivaikutelma ja ulkoinen olemus kilpailutilanteessa.

Syyskuu:
KOREO 1 - Uuden kilpailuohjelman hiominen
- Tulkinnan ja esiintymisen tarkentamista
- Liikkeiden viimeistelyä
- Tunneilmaisun ja tulkinnan syventämistä

 

Kilpailukauden ylläpito

Joulu- tammikuu
KOREO 2 - Ohjelmakoreografian syventäminen
- Ohjelmakokonaisuuden kehittäminen
- Liikkeiden täydentäminen ja päivitys
- Siirtymien monipuolistaminen

Luistelijoille henkilökohtaisesti tarjottavat palvelut

SEURAAVAAN KAUTEEN VALMISTAUTUMINEN - KILPAILUMUSIIKKIEN EDITOINTI (1)
Autamme luistelijoita sopivan kilpailumusiikin valinnassa ja tarjoamme musiikin editointipalveluja toimivan kilpailumusiikin koostamiseksi.

SEURAAVAAN KAUTEEN VALMISTAUTUMINEN - UUSIEN OHJELMAKOREOGRAFIOIDEN TEKO (2)
Luistelijat voivat ostaa ohjelmakoreografiapalveluja. Tarjoamme niin uusien kilpailuohjelmien tekoa kuin vanhan kilpailuohjelman päivitystä uudelle kaudelle.

SEURAAVAAN KAUTEEN VALMISTAUTUMINEN - OHJELMALEIRI (3)
Luistelijaryhmille ja yksittäisille luistelijoille suunnattu muutaman päivän intensiivileiri, jossa keskitytään uusien ohjelmien harjoittamiseen ja sisään ajamiseen. Leirin aikana luistelijat saavat myös henkilökohtaista palautetta ja vinkkejä valitun musiikkityylin ilmentämisestä ja tulkinnasta.

KILPAILUKAUTEEN VALMISTAUTUMINEN - UUDEN KILPAILUOHJELMAN HIOMINEN (5)
Keväällä tehdyt uudet kilpailuohjelmat katsastetaan ennen kilpailukautta. Tarvittaessa ohjelmiin tehdään muutoksia, jotta ohjelmakokonaisuus on sujuva. Katsastuksessa keskitytään esiintymisen ja liikkeiden viimeistelyyn sekä tunneilmaisun ja tulkinnan syventymiseen.

KILPAILUKAUDEN YLLÄPITO - OHJELMAKOREOGRAFIAN SYVENTÄMINEN (6)
Kilpailukauden puolivälissä on hyvä tehdä kilpailuohjelmiin tilannekatsaus. Näin voidaan varmistua siitä, että keväällä rakennettu ohjelmakokonaisuus ja esittämisen punainen lanka pystyvät kehittymään myös kilpailukauden edetessä. Puolivälin katsastuksessa annetaan luistelijalle sopivia haasteita liikkeiden täydentämisellä ja siirtymien monipuolistamisella. Tilannekatsauksia voi ottaa halutessaan enemmänkin kilpailukauden aikana.

 

Luisteluryhmille tarjottavat koulutuskokonaisuudet:

SEURAAVAAN KAUTEEN VALMISTAUTUMINEN – UUSI KILPAILUMUSIIKKI
Uuden kilpailumusiikin valinta on tärkein tulevaan kilpailuohjelmaan vaikuttava tekijä. Siksi
haluamme auttaa luistelijoita ikuisuuskysymyksessä: “Mikä mulle musiikiksi?”

Milloin: Helmi-maaliskuussa
Kenelle: ISU –sarjojen yksinluistelijat
Miten: Kahden päivän kestävä kurssi, joka sisältää harjoituksia niin maalla kuin jäällä

Koulutuksen aikana luistelijat tutustutetaan erilaisiin musiikkityyleihin ja kiinnitetään huomioita kunkin tyylilajin ominaispiirteisiin: musiikkityylin luonteeseen, rytmiin, liikekieleen sekä ilmaisuun.

Luistelijat saavat koulutuksesta inspiraatiota uuden kilpailumusiikin etsintään. Kilpailuohjelman koreografian kannalta on tärkeää, että luistelija löytää itselleen sopivan musiikkityylin, joka tukee omaa liikekieltä ja persoonaa. Sopivan tyylin avulla luistelijalla on mahdollisuus kehittyä ilmaisullisesti vahvaksi esiintyjäksi. Annamme luistelijoille konkreettisia vinkkejä sopivan musiikkityylin valintaan.

Koulutuksen päätteeksi pidämme valmentajille, luistelijoille ja vanhemmille avoimen luennon kilpailumusiikin valinnasta sekä musiikin editoinnista. Luennossa tuomme esiin koreografin näkökulmasta millainen on hyvä kilpailumusiikin rakenne ja miten kilpaohjelmakokonaisuus rakennetaan valitusta musiikista.

KILPAILUKAUTEEN VALMISTAUTUMINEN – ESIINTYMISVALMENNUS
Esittäminen ja ilmaisu ovat taitoluistelussa keskeisiä tekijöitä. Kokonaisvaltainen esiintyminen on vahvasti yhteydessä komponenttipisteisiin, jotka määrittävän pohjan kilpailusuoritukselle kilpailutilanteissa.

Milloin: Alkusyksy, ennen kilpailukauden alkua
Kenelle: ISU –sarjojen yksinluistelijat
Miten: Yhden päivän kestävä kurssi, joka sisältää harjoituksia niin maalla kuin jäällä

Koulutuksen aluksi pidämme valmentajille, luistelijoille ja vanhemmille avoimen luennon komponenttipisteiden osa-alueista. On hyvin tärkeää tiedostaa mitä asioita tuomarit arvioivat ja mitä luistelijalta odotetaan. Käymme konkreettisten esimerkkien avulla läpi asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota, jotta komponenttipisteitä saadaan nostettua.

Koulutuksen toiminnallinen osuus on jaettu kahteen osaan, joiden keskiössä on kokonaisvaltainen esiintyminen. Ensimmäisessä osassa luistelija oppii ymmärtämään kehon kannattelun tärkeyden, vartalon monimuotoisen käytön sekä liikkeiden voimanvaihteluita. Toisessa osassa käymme läpi kilpailutilanteen hallintaan liittyviä tekijöitä, kuten hyvän ensivaikutelman luominen, henkinen läsnäolo sekä kokonaisvaltaisen esiintymisen kääntäminen voimavaraksi kilpailutilanteessa.